Inkomsten
Voor de realisatie en het beheer van ons park is geld nodig. De benodigde financiële middelen komen voornamelijk uit fondsen, subsidies en donaties. Wij zijn heel blij dat enkele geldgevers het ons mogelijk gemaakt hebben alvast een start te maken met de voorbereidingen.

Waaraan het geld wordt uitgegeven
Onze middelen worden voornamelijk ingezet voor ontwikkeling, onderhoud en verbetering van het natuurpark. Het gaat daarbij o.m. over kosten voor landschapsarchitectuur, parkaanleg, (ecologisch) onderhoud, aanschaf van recreatieve voorzieningen, maar ook organisatorische en operationele uitgaven.
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen dus geen vergoeding voor hun inzet. Als bestuursleden kosten maken worden die desgewenst wél vergoed.
Wij zijn volledig transparant in ons financiële beleid en stellen elk jaar een financieel jaarverslag op. Dat is voor iedereen beschikbaar ter inzage.

                         

                           Natuurpark De Kemp wordt mede mogelijk gemaakt door: